MP047 Crnotravska 7-9, Banjica

Beograd

  • Wellness consulting (9 - 15. maj)
    Besplatno merenje masnog tkiva i davanje informacija o zdravoj ishrani
  • Bambi ad (14, 15. maj)
    Wellness breakfast

Podeli sa prijateljima alt