Građa i karakteristike

Mangulica je kasnostasna rasa, sporog prirasta i relativno visoke konverzije hrane. Sa druge strane, ima izuzetne prednosti u odnosu na druge rase u pogledu slobodnog napasanja u ekstenzivnim sistemima držanja kada njena robusnost, otpornost na bolesti i stres i izdržljivost na klimatske uslove dolaze do izražaja. Mangulice imaju veliku potrebu za kretanjem kao i blizak kontakt sa blatom koje im je neophodno radi termo-regulacije i zaštite od parazita. Glava mangulice je srednje duga, savijenog profila njuške, ušiju srednje veličine koje prekrivaju predeo oko očiju koje krase crne trepavice. Tipično za ovu rasu je obraslost gustim, dugačkim, uvijenim vlasima nalik vuni, koje su u zavisnosti od soja u sivo-žućkastoj, riđoj ili crno-braon boji. Dlaka se uvija shodno sezoni, a primarna funkcija im je zaštita od hladnoće tj. visokih temperatura. Prasići mangulica su obeleženi prugama sličnim kao kod divljih svinja, koje se gube posle desetog dana kod belog soja, odnosno nakon tri do četiri nedelje kod lasaste mangulice. Svoje prasiće

 Podeli sa prijateljima alt